Nấm ký sinh là gì?

Quá trình sinh sản của nấm thường là qua bào tử, được tạo ra trên những cấu trúc đặc biệt hay quả thể. Bên cạnh những lợi ích do giới Nấm đem lại thì vài loại nấm có thể gây ra các chứng bệnh cho con người và động vật gọi là Nấm ký sinh.

Những thông tin cơ bản về Nấm ký sinh

Những thông tin cơ bản về Nấm ký sinh

Những thông tin cơ bản về Nấm ký sinh

Nấm ký sinh là những ký sinh trùng thực vật. Thực vật nói chung gồm những sinh vật có khả năng sử dụng ánh sáng mặt trời để tổng hợp nên sinh chất của chúng, quá trình này được thực hiện nhờ thực vật có chất diệp lục. Song cũng có những thực vật không có chất diệp lục, những thực vật này cần sống trên các chất huỷ hoại của sinh vật khác hoặc sống ký sinh trên những sinh vật khác, chiếm chất dinh dưỡng của những sinh vật đó.

Trên người và các vật chủ khác, nấm có thể ký sinh và gây bệnh. Ví dụ: Trichophyton concentricum gây bệnh vẩy rồng; Piedra hortai gây bệnh trứng tóc đen; Candida albicans có thể gây một số bệnh như tiêu chảy, tưa miệng, viêm âm đạo…

Đặc điểm chung của Nấm ký sinh

Do nấm không cần ánh sáng mặt trời để quang hợp nên nấm có thể sống ở mọi nơi, mọi chỗ. Trong thiên nhiên, nấm có ở khắp nơi và trên cơ thể vật chủ nấm có thể xâm nhập vào tất cả các cơ quan, nội tạng của cơ thể.

Hai điều kiện này là rất quan trọng không thể thiếu được và phải được kết hợp với nhau. Nếu tách rời từng điều kiện ra, nấm không phát triển được. Ứng dụng đặc điểm này, trong nuôi cấy nấm phải có đủ điều kiện nhiệt độ và độ ẩm thích hợp. Muốn phòng chống bệnh nấm có hiệu quả phải tách rời hoặc triệt tiêu hai điều kiện trên đây.

Ngay cả môi trường rất nghèo và thậm chí không có chất dinh dưỡng, nấm vẫn phát triển được. Vì vậy, vấn đề phòng chống nấm rất khó khăn và trong kỹ thuật nuôi cấy, phân lập để định loại, chẩn đoán cần phân biệt nấm gây bệnh với nấm tạp nhiễm và cần tách được nấm cần nuôi cấy với nấm tạp nhiễm.

Đặc điểm chung của Nấm ký sinh

Đặc điểm chung của Nấm ký sinh

Nấm sinh sản bằng bào tử, chỉ cần một bào tử nấm có thể phát triển thành một quần thể rất nhiều nấm được gọi là khuẩn lạc nấm. Vì vậy, phòng và chống nấm phải có những biện pháp triệt để, đặc biệt trong vấn đề điều trị, phải điều trị triệt để tận gốc để loại trừ các bào tử nấm còn sót lại, tránh tái phát.

Nấm có thể gây rất nhiều tác hại, biểu hiện trên các mặt như nấm gây rất nhiều bệnh tật cho người và động vật. Đặc biệt với người, nấm có thể gây nhiều bệnh nguy hiểm, khó điều trị như các bệnh nấm nội tạng.

Chuyên trang tin tức y tế mới nhất có cập nhật thông tin, nấm có thể xâm nhập và gây bệnh ở tất cả các cơ quan, tổ chức bên trong cơ thể. Trong những nghiên cứu về bệnh nấm hiện nay, người ta nhận thấy các tác nhân nấm có liên quan chặt chẽ đến hội chứng suy giảm miễn dịch trên những bệnh nhân bị nhiễm HIV/AIDS. Nhiều bệnh nấm rất dễ xảy ra trên những cơ địa đó và trong những trường hợp như vậy, nấm trở thành tác nhân gây bệnh cơ hội. Các tổn thương do nhiễm nấm cơ hội cũng có thể xảy ra ở bất cứ vị trí nào của cơ thể vật chủ, tuỳ theo sự xâm nhập của nấm bệnh. Nấm gây rất nhiều tác hại về mặt kinh tế với công tác bảo quản.

Nguồn: Y Dược Long An tổng hợp