Điều dưỡng viên cần thực hành bao lâu để được cấp chứng chỉ hành nghề?

Em đã có bằng Cao đẳng Điều dưỡng, em muốn làm chứng chỉ hành nghề thì cần có thời gian thực hành Điều dưỡng là bao lâu, điều kiện thế nào?

Điều dưỡng viên cần thực hành bao lâu để được cấp chứng chỉ hành nghề?

Điều dưỡng viên cần thực hành bao lâu để được cấp chứng chỉ hành nghề?

Theo những tin tức tuyển sinh ngành Y Dược, Luật Khám chữa bệnh 2009 có quy định về điều kiện và thời gian thực hành để được cấp chứng chỉ hành nghề Điều dưỡng như sau:

Điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh

Điều 18 Luật Khám chữa bệnh 2009 quy định về điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề như sau:

Điều 18. Điều kiện để cấp chứng chỉ hành nghề đối với người Việt Nam

1.Có một trong các văn bằng, giấy chứng nhận sau đây phù hợp với hình thức hành nghề khám bệnh, chữa bệnh:

  • Văn bằng chuyên môn liên quan đến y tế được cấp hoặc công nhận tại Việt Nam;
  • Giấy chứng nhận là lương y;
  • Giấy chứng nhận là người có bài thuốc gia truyền hoặc có phương pháp chữa bệnh gia truyền.

2.Có văn bản xác nhận quá trình thực hành, trừ trường hợp là lương y, người có bài thuốc gia truyền hoặc có phương pháp chữa bệnh gia truyền.

3.Có giấy chứng nhận đủ sức khỏe để hành nghề khám bệnh, chữa bệnh.

4.Không thuộc trường hợp đang trong thời gian bị cấm hành nghề, cấm làm công việc liên quan đến chuyên môn y, dược theo bản án, quyết định của Toà án; đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang trong thời gian chấp hành bản án hình sự, quyết định hình sự của tòa án hoặc quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở giáo dục, cơ sở chữa bệnh; đang trong thời gian bị kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên có liên quan đến chuyên môn khám bệnh, chữa bệnh; mất hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự.

Học Cao đẳng Điều dưỡng tại Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur

Học Cao đẳng Điều dưỡng tại Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur

Thời gian thực hành để được cấp chứng chỉ hành nghề Điều dưỡng là bao lâu?

Điều dưỡng viên Lâm Thị Nhung giảng viên Cao đẳng Điều dưỡng Hà Nội – Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur chia sẻ, Khoản 1 Điều 24 Luật khám bệnh, chữa bệnh 2009 có quy định về xác nhận quá trình thực hành, như sau:

Người có văn bằng chuyên môn liên quan đến y tế được cấp hoặc công nhận tại Việt Nam, trước khi được cấp chứng chỉ hành nghề, phải qua thời gian thực hành tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh sau đây:

  • 18 tháng thực hành tại bệnh viện, việc nghiên cứu có giường bệnh (sau đây gọi chung là bệnh viện) đối với bác sĩ;
  • 12 tháng thực hành tại bệnh viện đối với y sỹ;
  • 09 tháng thực hành tại bệnh viện có khoa phụ sản hoặc tại nhà hộ sinh đối với hộ sinh viên.
  • 09 tháng thực hành tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đối với điều dưỡng viên, kỹ thuật viên.

Người đứng đầu cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có trách nhiệm xác nhận bằng văn bản về quá trình thực hành cho người đã thực hành tại cơ sở của mình, bao gồm nội dung về thời gian, năng lực chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp.

Căn cứ theo quy định trên, để được cấp chứng chỉ hành nghề Điều dưỡng thì bạn cần có 09 tháng thực hành tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

Nguồn: Cao đẳng Y Dược Điện Biên