Thông báo tuyển sinh

Thông báo tuyển sinh đào tạo Cao đẳng Y Dược Điện Biên các hệ chính quy, Văn bằng 2, Liên thông.

Đọc thêm

Thời gian tuyển sinh

Nhà trường liên tục tuyển sinh Cao đẳng Y Dược Điện Biên các hệ nhiều đợt trong năm 2019.

Đọc thêm

Bạn đã sẵn sàng để theo học
Cao đẳng Y Dược Điện Biên

96,69%+

96%

Sinh viên ra trường có việc làm

99+

100%

Sinh viên được thực tập Bệnh viện - Công ty Dược

15.000+

15.000+

Sinh viên - Cựu sinh viên